Hakkımda

Alper Şahin, Ph.D. Alper Şahin İngilizce Öğretmenliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahiptir. Doktora sonrası araştırmasını Bireye Uyarlanmış Bilgisayarlı Testler (Computerized Adaptive Tests) üzerine TÜBİTAK desteğiyle Minnesota Üniversitesi’nde Prof. David J. Weiss ile yapmıştır. Türkçe olarak tasarlanan ilk Durumluk Sınav Kaygısı Ölçeği’nin (DUSKÖ) sahibidir. Araştırma ilgi alanlarıContinue reading “Hakkımda”

AN INTRODUCTION TO ASYMMETRIC THEORY

The Asymmetric theory (AT) proposes that the solution to real life problems can only be reached after careful identification of the subdimensions of that problem first and after deciding to what extend those subdimensions contribute to the solution of the problem. As expected, this necessitates a thorough review of the problem and its subdimensions. Let’sContinue reading “AN INTRODUCTION TO ASYMMETRIC THEORY”

ASİMETRİK TEORİ’YE GİRİŞ

Asimetrik teori (AT), gerçek hayat problemlerinin çözümüne, ancak o problemin alt boyutlarının dikkatli bir şekilde belirlenmesinden sonra ve bu alt boyutların problemin çözümüne ne ölçüde katkıda bulunduğuna karar verildikten sonra ulaşılabileceğini öne sürer. Beklendiği gibi, bu, problemin ve alt boyutlarının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Örnek olarak saç dökülmesi problemini ele alalım. Saç dökülmesiContinue reading “ASİMETRİK TEORİ’YE GİRİŞ”